Photography Talks

Разговор с Петър Тодорински. 
Размишления, какво е и какво не е фотографията? Кога вътрешният му свят надделява и откъде започва разказът му посредством фотографиите му.
Слушайте ни от край до край.
website: Petar Todorinski
https://www.todorinski.com/about